Odgovori Grada Karlovca na vaše prijedloge

Dana 24.11.2015. dobili smo odgovor Grada Karlovca na prijedloge građana na proračun za 2016. godinu.

Većina prijedloga je odbijena, ali prijedlozi građana za izgradnju dječjeg igrališta u gradskoj četvrti Dubovac su tehnički odbačeni jer se u prosincu 2015. krenulo u njegovu izgradnju. Prijedlog za izradu dokumentacije za „Poduzetnički inkubator“ je odbačen jer je taj projekt u realizaciji, ali na žalost predugo stoji u mjestu. Prijedlog o sadnji drvoreda na području gradske četvrti Gaza djelomično je prihvaćen jer je područje oko nasipa na Kupi i Korani u ingerenciji Hrvatskih voda. Upravni odjel za prostorno planiranje Grada Karlovca krenuti će u planiranje ovog prijedloga kao i u kontakt s Hrvatskim vodama oko realizacije istoga. Prijedlog oko neproduljivanja koncesijskog ugovora za parkiranje u gradu Karlovcu uzet će se u obzir u 2016. godini kada će Grad naručiti prometnu studiju te odlučiti o davanju ili ne koncesije.

Odgovor Grada Karlovca na poslane prijedloge možete pogledati ovdje.