Vodič kroz proračun Grada Karlovca za 2015. godinu

Upoznajte se detaljnije sa izgledom proračuna Grada Karlovca i kroz naš "Vodič kroz proračun". Iako se radi o proračunu za 2015. godinu, korisno je razmotriti njegovu strukturu, budući se odnosi među stavkama uglavnom tek neznatno mijenjaju.

Kako biste povećali dokument, kliknite na ikonu koja će se pojaviti kada pokazivač miša postavite nad dokument. Vodič možete i preuzeti na svoje računalo kliknete li na ikonu .