Praksa koja onemogućava građane u aktivnijem sudjelovanju u kreiranju proračuna

Grad Karlovac je na svojoj web stranici objavio Nacrt prijedloga proračuna za 2016. godinu (Nacrt prijedloga proračuna za 2016.). U njemu pozivaju građane da pregledaju nacrt i da sa svojim prijedlozima sudjeluju u kreiranju proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu.
Problematično je pri ovom načinu aktivnog sudjelovanja građana u kreiranju proračuna to što Grad Karlovac traži od građana da u iznesenom prijedlogu proračuna građanin sam pronađe sredstva koja bi prenamijenio iz jedne proračunske pozicije u svoj prijedlog u proračunu. Takva praksa, iako je dobra s tehničke strane, onemogućava građane u aktivnijem sudjelovanju u kreiranju proračuna.

Da razjasnimo i zašto je tome tako:
1. Nacrt prijedloga proračuna pojavio se na web stranici Grada Karlovca 10. studenog, a svi prijedlozi moraju stići u Grad zaključno s 18. studenim u 15 sati što je premalo vremena za prosječnog građana da prouči prijedlog proračuna i da uputi kvalitetan prijedlog;
2. Participiranje u davanju ideja na proračun u startu se obeshrabruje jer građnima se mora omogućiti da izraze svoje mišljenje i prijedloge bez uvjeta da ta sredstva preslagivanjem proračuna sami omoguće. Taj posao trebala bi raditi gradska uprava, tj. Pripadajući upravni odjeli;
3. Ovom praksom davanja prijedloga na proračun od strane građana, građani sami bi morali znati vrijednost pojedinih radova koje predlažu što nije njihov posao i oni sami to ni ne mogu, ali ni ne trebaju znati. Na primjer, građanin ako predloži asfaltiranje dijela ceste pod makadamom morao bi znati koliko košta m² asfalata (kojeg ima nekoliko vrsta) te koji su još poslovi potrebni oko te ceste da se asfaltiranje i dovrši. To nije na građanima da znaju nego posao gradske uprave koja mora biti na usluzi građanima.

Prijedlozi građana koji su pristigli na stranicu http://boljikarlovac.org i koji su već proslijeđeni Gradu Karlovcu biti će (koliko je moguće) proslijeđeni i u ovom obrascu (obrazac za prijedloge proračuna) koji Grad Karlovac propisuje.